FANDOM


Här är en lista på artiklar som jag håller p att skriva samt en lista på artikeltitlar som jag vill skriva när väl tid jag får.


Ej skrivna, kolla upp!

  • "Intentional fallacy" (hur översätta?)
  • nykritik
  • närläsning
  • formalism
  • reader response
  • implied/real reader
  • doxa
  • post-modern retorik

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki