FANDOM


This page uses content from the Swedish-language Wikipedia. The original content was at Tes. The list of authors can be seen in the page history. As with this Retorik Wiki wiki, the content of Wikipedia is available under the CC-BY-SA (see Wikia:Licensing for details).

Tes, från grekiska thesis (uppställning, sättande), påstående som ska försvaras eller bevisas.

Man använder ofta en eller flera teser i en debattartikel. Inom argumentation är tesen den teori en person håller och försvarar med hjälp av olika argument.

Enligt Friedrich Hegel kunde historieutvecklingen beskrivas som en samling teser. I och med att en tes uppstod, uppstod i samma stund dess motsats, en antites. Resultatet av tesen och antitesen kallas syntesen och är det som driver utvecklingen framåt.
Till exempel uppstod tesen om kapitalismen och i samma stund uppstod en antites om kommunismen men den segrande syntesen blev socialismen.Mall:Källa behövs