FANDOM


Dissoi Logoi är en sofistisk text ursprungligen sammansatt ca 400 f.Kr. som en lärobok eller en sammanställning av studenternas anteckningar. Påverkad av flera av de grekiska tänkarna från femte århundradet f.Kr. (främst Hippias, Gorgias, Protagoras och Sokrates), utforskar Dissoi Logoi en mångfald av vanliga ämnen i den retoriska och filosofiska debatten i den tiden, inklusive etik, kunskapsteori, utbildning, demokrati, konsten att diskursen, och minne. Fast den förmodligen avsedd att vara en sammanhängande helhet vart Dissoi Logoimanuskripten delade av senare redaktörer i nio tematiska sektioner.