FANDOM


Argument kan delas in i sakargument och känsloargument. Till sakargument hör (bland annat) lagar, prejudikat och logiska slutledningar. Till känsloargument hör motvilja mot motståndarens budskap eller argument och argument baserade på rädslan för motståndarbudskapets innehåll.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki